III rok. Komunikacja telefonu z komputerem przy użyciu dźwięku

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Projekt zrealizowany został w grupie dwuosobowej. Polegał na dokonaniu komunikacji telefonu z systemem iOS z dowolnym komputerem. Telefon miał przekazywać informacje o swojej aktualnej pozycji. Program komputerowy miał wyświetlać prostą figurę 3D, która zmieniała swoje położenie w czasie rzeczywistym w zależności od ustawienia telefonu. Sygnał nadawany z telefonu miał być z postaci dźwiękowej. Projekt był złożony z dwóch programów.

  1. Aplikacja mobilna, której zadaniem było emitowanie dźwięku w zależności od nachylenia telefonu względem 3 osi.
  2. Aplikacja stworzona w środowisku LabVIEW (graficzny język programowania). Jej zadaniem było nasłuchiwanie dźwięku i wyświetlanie figury 3D, która ustawiona była tak jak telefon.

Trzy składowe nachylenia względem osi reprezentowane były przez częstotliwości dźwięku w odpowiednim zakresie, np. nachylenie względem X, reprezentowały częstotliwości od 200 do 828 Hz.

Dodanie do siebie trzech częstotliwości umożliwiło wygenerowanie fali złożonej, która po odebraniu była przetworzona przy pomocy algorytmu szybkiej transformacji Fouriera, w celu uzyskaniu składowych częstotliwości. Poniżej zrzut ekranu z projektu w LabVIEW.