III rok. Problem n ciał, aplikacja rozproszona

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Projekt polegał na rozwiązaniu problemu n ciał, czyli symulacji oddziaływania grawitacyjnego wielu ciał. Program zrealizowano w języku Java.

Z założenia projekt charakteryzował się rozproszoną naturą. Wykorzystano więc mechanizm RMI języka Java. Za symulację odpowiadał zestaw funkcji w języku C, które wywoływane są przy pomocy JNI. Symulację wykonano korzystając z metody Rungego-Kutty 4-go rzędu.

Poniżej znajduje się schemat działania aplikacji.

Klient tworzy wiele wątków, które łączą się z serwerami. Jeden z wątków odpowiada za prezentację danych na ekranie. Serwery odbierają dane, przeprowadzają symulację przy pomocy kodu natywnego i zwracają wyniki.

MPI

Dokładnie ten sam projekt zrealizowano także przy pomocy środowiska MPI, które uruchamiane jest na wielu węzłach obliczeniowych. Drugą wersję projektu napisano w języku C.