III rok. Rozpoznawanie obrazów

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Projekt zrealizowano w grupie dwuosobowej. Napisany został w środowisku Matlab.

Oto funkcjonalność programu:

   użytkownik może zrobić zdjęcie przy użyciu kamery w komputerze,

    każde zdjęcie może zostać zapisane do bazy,

     zdjęcie można porównać ze zdjęciami w bazie, w celu znalezienia najlepszego dopasowania (zdjęcia najbardziej podobnego).

    Algorytm porównywania obrazów zrealizowany jest w oparciu o analizę głównych składowych. Obrazy zamieniane są na wektory, a następnie porównywane.