Kurs obiektowego JavaScript (32)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 29 października 2014 • Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2015 • Kategoria: javascript, kursy

Omówienie obiektów skrótowych w JS.

W poprzedniej części poznałeś obiekty, które dotyczyły w ogólności DOM. W JS występują także obiekty typowo HTML’owe. Przykładem, z którym miałeś do czynienia, jest document.body. Jest to skrót i to całkiem słuszny, ponieważ w dokumentach HTML, tag body jest wymagany. Szkoda byłoby marnować czas i pisać za każdym razem document.getElementsByTagName('body')[0].

Takich skrótowych obiektów jest znacznie więcej. Zauważ, że model DOM daje nam dostęp do dowolnego elementu, a nawet komentarzy czy białych znaków. Istnieje kilka obiektów, które zawierają zbiory bardzo konkretnych elementów strony.

  • document.images – kolekcja wszystkich elementów img na stronie,
  • document.applets – kolekcja apletów,
  • document.links – kolekcja elementów a (linków),
  • document.forms – kolekcja formularzy na stronie.

Zatrzymajmy się na chwilą na ostatniej kolekcji. Jest wyjątkowo przydatna. Elementem każdego formularza są pola typu input.

var el1=document.forms[0].elements[0]; /*dostęp do pierwszego elementu, pierwszego formularza*/
el1.disabled=true; //dezaktywujemy element

document.forms[0].elements["name"]; //dostęp do elementu na podstawie atrybutu name

document.write()

To bardzo ciekawa metoda, która pozwala wpisać w miejscu skryptu jakiś tekst i będzie on potraktowany jak gdyby był wstawiony statycznie.

<p>Obecna godzina: <script>document.write((new Date()).getHours()+":"+(new Date()).getMinutes())</script></p>
//to samo co:
<p>Obecna godzina: 17:4</p>

Jest także podobna metoda document.writeln(), która różni się jedynie tym, iż wstawia znak nowego wiersza na końcu wyrażenia. Obydwie metody działają w momencie ładowania strony.

Ciasteczka, tytuł, domena, poprzednia strona

Czym są ciasteczka? To pewna wartość tekstowa, która może być zapisana na komputerze klienta. Kiedy serwer wysyła stronę do klienta, może ona zawierać w nagłówku pole Set-Cookie. Kiedy klient wysyła żądanie do serwera, odsyła mu z powrotem informację zawartą w ciasteczkach. document.cookie zawiera właśnie wartość ciasteczek.

Wartość document.title zawiera nic innego jak tytuł strony.

document.title="nowy tytul"; //można zmienić tytuł strony

Pole document.referrer przechowuje adres strony, z której przeniesiono użytkownika na naszą stronę. Przykładowo na stronie A użytkownik kliknął link i został przeniesiony do strony B. Kiedy na stronie B wywołamy document.referrer zostanie zwrócony adres strony A.

Jeśli jednak użytkownik dostał się na stronę B wpisując jej adres ręcznie, to nie uzyskamy adresu poprzedniej strony.

Pole document.domain zwraca nazwę domeny aktualnie załadowanej strony.

W tym artykule to wszystko. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (33)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (30)Funkcje skrótowe. Edycja elementów DOM.
Kurs obiektowego JavaScript (31)Wstawianie, usuwanie i zamiana węzłów.
Kurs obiektowego JavaScript (33)Obsługa zdarzeń. Model bąbelkowy.
Kurs obiektowego JavaScript (34)Zapobieganie działaniu domyślnemu. Rodzaje zdarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.