Kurs obiektowego JavaScript (2)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 27 września 2014 • Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2015 • Kategoria: javascript, kursy

Kilka dziwnych faktów o JS, które musisz znać od początku. Przygotowanie środowiska pracy.

Z góry muszę poinformować Cię o kilku bardzo ważnych faktach, które odróżniają JS od typowych języków obiektowych, np. Java, C++, C#.

  • JavaScript to nie Java. To dwa różne i oddzielne języki programowania, które często mają inne zastosowania.
  • W JavaScript nie ma klas. Wszystko opiera się o obiekty. Pisząc kod w C++ czy Java myślisz tak: stworzę obiekt xx, który jest instancją klasy X. Jeśli chodzi o JavaScript, to Twoje myślenie będzie wyglądać tak: mam obiekt X, który sobie stworzyłem, a teraz użyję go jako prototyp dla nowego obiektu xx.
  • Ponieważ nie ma klas, to nie ma dziedziczenia po klasach. Zamiast tego obiekty dziedziczą po innych obiektach.
  • JavaScript jest językiem skryptowym. Kod JS przechowywany jest w postaci kodu źródłowego, który jest wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter, dopiero podczas jego użycia.
  • W JavaScript nie ma słów kluczowych public, protected, private. Wszystkie metod i pola są publiczne. Poznasz jednak sposoby, które umożliwią ukrywanie tego co nie powinno być widziane z zewnątrz obiektu.

Przygotowanie środowiska pracy

Na początek warto zainstalować sobie przeglądarkę Mozilla Firefox ze strony https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/. Upewnij się, że posiadasz rozszerzenie o nazwie Firebug. W tym celu po otwarciu Firefox’a wciśnij przycisk F12. Jeśli nic się nie stanie, to zainstaluj sobie wspomniane rozszerzenie ze strony http://getfirebug.com/downloads.

Jeśli wszystko już gotowe, to przejdź do konsoli Firebug’a. W tym celu kliknij zakładkę Konsola. Teraz możesz pisać kod bezpośrednio w przeglądarce i obserwować wyniki jego działania. Przykładowo, jeśli wpiszesz:

document.location.href

w konsoli powinien pojawić się adres strony, na której aktualnie jesteś. Używając klawiszy W GÓRĘ, W DÓŁ na Twojej klawiaturze, jesteś w stanie przejrzeć sobie polecenia, które wpisywałeś wcześniej.

Zamiast Firebug’a możesz skorzystać również mechanizmu zaimplementowanego w przeglądarce Google Chrome, którą możesz pobrać ze strony http://www.google.com/intl/pl/chrome/. Zasada działania i uruchamiania jest taka sama jak opisałem powyżej.

Dzięki konsoli jesteś w stanie pisać i wykonywać kod JavaScript. Zachęcam do testowania kodu, który pojawi się w kolejnych częściach kursu.

W tym artykule to wszystko. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (3)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (1)Wstęp, historia i zastosowanie języka. Dla kogo jest ten kurs?
Kurs obiektowego JavaScript (3)Tworzenie zmiennych oraz podstawowe operatory w JS.
Kurs obiektowego JavaScript (4)Typy danych w JS. Omówienie typu liczbowego oraz operatora typeof.
Kurs obiektowego JavaScript (5)Dokładniejsze omówienie typu String. Więcej o konwersjach i znakach specjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.