Kurs obiektowego JavaScript (7)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 27 września 2014 • Ostatnia aktualizacja: 28 października 2017 • Kategoria: javascript, kursy

Podstawowe informacje o tablicach.

Tablica to uporządkowany zbiór elementów. W JS nie muszą one być tego samego typu. Aby utworzyć tablicę należy skorzystać z konstrukcji:

var t1=[]; //pusta tablica
var t2=[11,32,53]; //tablica z trzema elementami

Aby uzyskać dostęp do danego elementu, również korzystamy z konstrukcji []. Elemety są numerowane od 0;

var t2=[11,32,53];
t2[0]; //11
t2[1]; //32
t2[2]; //53

Zmiana elementu pod danym indeksem jest równie intuicyjna.

var t2=[11,32,53];
t2[2]="jakis tekst";
t2; //[11, 32, "jakis tekst"]

Aby dodać nowy element można użyć indeksu, do którego nic nie zostało przypisane. Jeżeli zostawisz przerwę pomiędzy indeksami, to miejscom pomiędzy, zostanie przypisana wartość undefined.

var t2=[11,32,53];
t2[3]="nowa wartosc";
t2[6]=999;
t2; /*[11, 32, 53, "nowa wartosc", undefined, undefined, 999]*/

Usuwanie elementów

Aby tego dokonać należy skorzystać ze słówka kluczowego delete. W przypadku jego użycia dany element zostanie zastąpiony wartością undefined. Wielkość tablicy się więc nie zmieni.

var a=[1,2,3];
delete a[1];
a; //[1,undefined,3]

Tablice wielowymiarowe

Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby elementem tablicy była inna tablica. W ten sposób można tworzyć tablice wielowymiarowe.

var t=[[1,2,3], [4,5,6]];
t[0][1]; //2

Typ String i []

Jeśli chodzi o ciągi znaków, to w JS możesz skorzystać z operatora [], żeby uzyskać dostęp do konkretnego znaku w ciągu.

var s="tekst";
s[1]; //e

W tym artykule to wszystko. Więcej o tablicach dowiesz się, kiedy omówimy sobie obiekty w JS. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (8)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (5)Dokładniejsze omówienie typu String. Więcej o konwersjach i znakach specjalnych.
Kurs obiektowego JavaScript (6)Opis typu Boolean. Wartości fałszywe i operatory logiczne.
Kurs obiektowego JavaScript (8)Bloki warunkowe oraz pętle w JS.
Kurs obiektowego JavaScript (9)Komentowanie kodu i tworzenie dokumentacji.

2 komentarze

 • Lech pisze:

  Cześć,
  jest błąd w tym:
  var t=[1,2,3];
  delete a[1];
  a; //[1,undefined,3]
  Błąd można naprawić zastępując t przez a.
  Pozdrawiam, dzięki !

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.