Kurs obiektowego JavaScript (4)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 27 września 2014 • Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2015 • Kategoria: javascript, kursy

Typy danych w JS. Omówienie typu liczbowego oraz operatora typeof.

Każda wartość, z której można skorzystać posiada swój typ. Ogólnie można je podzielić na typy prymitywne i nieprymitywne. Poniżej standardowa lista tych pierwszych:

 • Number – pod tym typem danych kryją się zarówno liczby całkowite jak i zmiennoprzecinkowe, np. 2, 3, 3.1415, zwróć uwagę, że część dziesiętna liczby 3.1415 jest zapisywana po kropce, a nie przecinku,
 • String – dowolny ciąg znaków zapisany w pomiędzy znakami "", np. "Witaj!",
 • Boolean – odpowiada za dwie wartości: true lub false,
 • Undefined – to specjalna wartość, która jest automatycznie przypisana niezainicjalizowanym zmiennym, występuje także, gdy chcesz odwołać się do nieistniejącej zmiennej,
 • Null – to typ danych, który posiada jedną możliwą wartość null, która reprezentuje brak danych, różnica pomiędzy null, a undefined polega na tym, że zmienna mająca wartość null jest zainicjalizowana i istnieje.

Każda wartość, która nie należy do wymienionych powyżej jest obiektem.

Operator typeof

Aby poznać typ danych, które przechowuje zmienna, możesz skorzystać z operatora typeof. Zwraca on ciąg znaków z nazwą typu.

var x=1;
typeof x; //zwróci "number"

Ten operator może zwrócić jedną z kilku wartości:

 • number,
 • string,
 • boolean,
 • undefined,
 • object,
 • function.

Liczby ósemkowe i szesnastkowe

Jeśli liczba rozpoczyna się od 0, JS potraktuje taki zapis jako ósemkowy. Przykładowo 0377 to w systemie dziesiętnym 255.

Liczba rozpoczynająca się od 0x jest traktowana jako zapisana w systemie szesnastkowym. 0xFF to 255 w systemie dziesiętnym.

var x16=0xFF;
typeof x; //zwróci "number"

var x8=0377;
typeof x8; //także zwróci "number"

Notacja naukowa

To zapisanie liczby w postaci wykładniczej. Przykładowo zamiast pisać liczbę 1000000, możesz ją zapisać jako 1e+6 lub 1E6, co przeczytasz jako 1 razy dziesięć do potęgi 6.

1e6; //to 1000000
10E+6; //to 10000000
2e-3; //to 0.002

Zauważ, że + oznacza dodatnią potęgę liczby 10, a - ujemną.

Nieskończoność

W JS występuje specjalna wartość Infinity, która reprezentuje wartość zbyt dużą do ogarnięcia przez język. Wpisz w konsoli poniższy kod.

1e308;
1e309;

Zauważysz, że po wpisaniu 1e309 konsola zwróci wynik Infinity. Podobną wartość uzyskasz, gdy wykonasz dzielenie przez 0.

Największą liczbą jaką JS potrafi obsłużyć, jest 1.7976931348623157e+308, a minimalną 5e-324.

NaN

Czyli Not a Number, to specjalna wartość mówiąca, że coś nie jest poprawną liczbą. O dziwo typ tej wartości to Number. Kiedy się pojawia? Przykładowo wtedy, kiedy chcesz pomnożyć liczbę przez literę.

var x="a"*12;
x; //konsola zwróci NaN

W tym artykule to wszystko. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (5)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (2)Kilka dziwnych faktów o JS, które musisz znać od początku. Przygotowanie środowiska pracy.
Kurs obiektowego JavaScript (3)Tworzenie zmiennych oraz podstawowe operatory w JS.
Kurs obiektowego JavaScript (5)Dokładniejsze omówienie typu String. Więcej o konwersjach i znakach specjalnych.
Kurs obiektowego JavaScript (6)Opis typu Boolean. Wartości fałszywe i operatory logiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.