Kurs obiektowego JavaScript (3)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 27 września 2014 • Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2015 • Kategoria: javascript, kursy

Tworzenie zmiennych oraz podstawowe operatory w JS.

Zanim zaczniemy omawiać obiektowe aspekty języka, należy poznać podstawy. Należą do nich różne konstrukcje, operatory, typy danych itp.

Zmienne

Tworzenie zmiennej wymaga dwóch etapów:

  • deklaracja,
  • inicjalizacja (nadanie wartości).

Zmienną deklarujemy przy użyciu słówka kluczowego var:

var a;
var mojaZmienna;
var inna_zmienna;
var zmienna4;

Nazwa zmiennej może być dowolną kombinacją liter, cyfr oraz znaku podkreślenia, za wyjątkiem nazwy, którą rozpoczyna cyfra. Duże i małe litery są rozróżniane.

Poniżej przykłady deklaracji oraz inicjalizacji w jednej linijce:

var x=1;
var a,=1, b=2, c=3;

Operatory

W poniższym wyrażeniu:

x=1+2;
  • + jest operatorem,
  • operacją jest dodawanie,
  • 1 oraz 2 są argumentami (operandy),
  • wynikiem działania jest 3, które zostanie przypisane do zmiennej x.

Operatory arytmetyczne

Symbol Operacja Przykład
+
Dodawanie
1+2; //zwróci 3
-
Odejmowanie
2.2-1; //zwróci 1.2
*
Mnożenie
2*3; //zwróci 6
/
Dzielenie
6/2; //zwróci 3
%
Modulo
6%3; //zwróci 0
++
Inkrementacja
var a=1; var b=a++;
//postinkrementacja -zmienna b będzie równa 1, natomiast a 2
var a=1; var b=++a;
//preinkrementacja - zmienne a oraz b będą równe 2
--
Dekrementacja
/*działa analogicznie jak inkrementacja, ale zamiast zwiększać, zmniejsza wartość zmiennej o 1*/

Operatory przypisania

Symbol Operacja Przykład
=
Przypisanie wartości
var x=1; //zmienna x przechowuje wartość 1
+=
Przypisanie powiększonej wartości
x=1;
x+=12; //teraz zmienna x ma wartość 13
-=
Przypisanie pomniejszonej wartości
//analogicznie jak powyżej, ale z odejmowaniem
/=
Przypisanie podzielonej wartości
var x=6;
x/=2; /*teraz zmienna x będzie przechowywać wartość 3*/
*=
Przypisanie pomnożonej wartości
x*=2;
%=
Przypisanie wyniku modulo
x%=3;

Operatory porównania

Symbol Operacja Przykład
==
Równość
1==1; //prawda
1==2; //fałsz
===
Równość wartości oraz ten sam typ
1===1; //prawda
1==='1'; //fałsz, bo dwa różne typy zmiennej
!=
Różność
1!=2; //prawda
2!=2; //fałsz
!==
Różność wartości oraz typów
1!==1; //fałsz
1!=='1'; //prawda, są różne typy
>
Wieksze od
4>2; //prawda
2>2; //fałsz
<
Mniejsze od
1<12; //prawda
>=
Większe równe
2>=2; //prawda
<=
Mniejsze równe
var x=1, y=2;
x<=y; //prawda
y<=x; //fałsz
y=1;
y<=x;//prawda

Operatory logiczne

Symbol Operacja Przykład
&&
Koniunkcja
1 && 2; //prawda
1 && 0; //fałsz
||
Alternatywa
1 || 0; //prawda
!
Negacja
1; //prawda
!1; //fałsz
0; //fałsz
!0; //prawda

W tym artykule to wszystko. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (4)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (1)Wstęp, historia i zastosowanie języka. Dla kogo jest ten kurs?
Kurs obiektowego JavaScript (2)Kilka dziwnych faktów o JS, które musisz znać od początku. Przygotowanie środowiska pracy.
Kurs obiektowego JavaScript (4)Typy danych w JS. Omówienie typu liczbowego oraz operatora typeof.
Kurs obiektowego JavaScript (5)Dokładniejsze omówienie typu String. Więcej o konwersjach i znakach specjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.