Lista kursów

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2017

Kurs Android

Lekcja 1. Opis kursu. Podstawowe informacje o Androidzie.
Lekcja 2. Potrzebne narzędzia oraz ich instalacja.
Lekcja 3. Struktura projektu. Podstawy Genymotion.
Lekcja 4. Aktywności i cykl życia aplikacji. Podstawy UI.
Lekcja 5. Wstęp do intencji (intents). Komunikacja między aktywnościami.
Lekcja 6. Wykorzystywanie fragmentów. Selektory zasobów.
Lekcja 7. Dynamiczne zarządzanie fragmentami. Fragmenty Headless.
Lekcja 8. Pasek nawigacji/akcji czyli Action Bar. Część 1.
Lekcja 9. Pasek nawigacji/akcji czyli Action Bar. Część 2.
Lekcja 10. Jak zoptymalizować aplikację na Androida? Artykuł znajdziesz również w wydaniu Software Developer’s Journal.
Lekcja 11. Aplikacja korzystająca z Web Service’ów (usług internetowych). Część 1. Pobieranie danych z serwera.
Lekcja 12. Aplikacja korzystająca z Web Service’ów (usług internetowych). Część 2. Wysyłanie danych na serwer.
Lekcja 13. Poprawne rozciąganie grafiki czyli NinePatch.
Lekcja 14. Aplikacja korzystająca z Web Service’ów (usług internetowych). Część 3. Wykorzystanie biblioteki Retrofit.
Lekcja 15. 20 porad na temat tworzenia aplikacji na Androida.
Lekcja 16. Wyświetlanie danych w postaci listy lub siatki elementów. Wykorzystanie CardView oraz RecyclerView.
Lekcja 17. Wykorzystanie komponentu Toolbar oraz CoordinatorLayout. Jak animować toolbar podczas przewijania listy?
Lekcja 18. Optymalizacja przewijania listy elementów. Omówienie wzorca ViewHolder.
Lekcja 19. Przechowywanie danych w SharedPreferences oraz w bazie danych SQLite.
Lekcja 20. Obiektowa baza danych Realm.
Lekcja 21. Architektura aplikacji i wzorzec Model-View-Presenter.
Lekcja 22. Wzorzec architektoniczny VIPER.
Lekcja 23. Architektura aplikacji Redux.
Lekcja 24. Wzorzec architektoniczny MVI.

Kurs wzorców projektowych

Lekcja 1. Wstęp. Podział wzorców projektowych.
Lekcja 2. Budowniczy.
Lekcja 3. Fabryka abstrakcyjna.
Lekcja 4. Fabryka obiektów.
Lekcja 5. Uogólniona fabryka obiektów.
Lekcja 6. Prototyp.
Lekcja 7. Singleton.
Lekcja 8. Singleton Fenix.
Lekcja 9. Uogólniony Singleton – Singleton Holder.
Lekcja 10. Adapter.
Lekcja 11. Dekorator.
Lekcja 12. Fasada.
Lekcja 13. Kompozyt.
Lekcja 14. Most.
Lekcja 15. Interpreter.
Lekcja 16. Łańcuch zobowiązań.
Lekcja 17. Mediator.
Lekcja 18. Obserwator.
Lekcja 19. Wizytator.
Lekcja 20. Polecenie.
Lekcja 21. Stan.

Kurs WordPress

Lekcja 1. Ogólny zarys technologii.
Lekcja 2. Podstawowe rodzaje szablonów.
Lekcja 3. Pierwsze kroki. Framework Thematic.
Lekcja 4. Edycja informacji szablonu. Własne arkusze stylów.
Lekcja 5. Przeszukiwanie i dołączanie plików szablonu. Wstrzykiwanie treści. Mechanizm zaczepów i filtrów.
Lekcja 6. Dodawanie filtrów. Własna pętla oraz szablon podstrony.
Lekcja 7. Dodawanie własnego kontenera na widgety.
Lekcja 8. Tworzenie własnego widgetu.
Lekcja 9. Dodanie możliwości edycji szablonu.
Lekcja 10. Dynamiczne wstawianie treści, czyli shortcodes.
Lekcja 11. Stwórz własną galerię przy pomocy pluginu.
Lekcja 12. Dodawanie własnej funkcjonalności do edytora treści.

Darmowy kurs obiektowego JavaScript

Lekcja 1. Wstęp, historia i zastosowanie języka. Dla kogo jest ten kurs?
Lekcja 2. Kilka dziwnych faktów o JS, które musisz znać od początku. Przygotowanie środowiska pracy.
Lekcja 3. Tworzenie zmiennych oraz podstawowe operatory w JS.
Lekcja 4. Typy danych w JS. Omówienie typu liczbowego oraz operatora typeof.
Lekcja 5. Dokładniejsze omówienie typu String. Więcej o konwersjach i znakach specjalnych.
Lekcja 6. Opis typu Boolean. Wartości fałszywe i operatory logiczne.
Lekcja 7. Podstawowe informacje o tablicach.
Lekcja 8. Bloki warunkowe oraz pętle w JS.
Lekcja 9. Komentowanie kodu i tworzenie dokumentacji.
Lekcja 10. Omówienie funkcji, sposobów przekazywania parametrów oraz kilku przydatnych funkcji wbudowanych.
Lekcja 11. Zmienne globalne. Nietypowy zakres zmiennych lokalnych.
Lekcja 12. Przedstawienie funkcji anonimowych i zwrotnych (callback).
Lekcja 13. Wywołanie funkcji przy definicji, zagnieżdżanie, zwracanie i nadpisywanie funkcji.
Lekcja 14. Łańcuch zasięgu i jego przerywanie. Gettery, settery.
Lekcja 15. Wstęp do obiektów. Omówienie pól i metod. Konstruktory i słowo kluczowe new.
Lekcja 16. Obiekt globalny. Pole constructor. Operator instanceof. Przekazywanie i porównywanie obiektów.
Lekcja 17. Obiekt console i jego metody.
Lekcja 18. Obiekty i konstruktory wbudowane.
Lekcja 19. Kolejne obiekty wbudowane. Data i czas w JS. Manipulacja tekstem.
Lekcja 20. Dokładne omówienie wyrażeń regularnych.
Lekcja 21. Mechanizm obsługi błędów.
Lekcja 22. Model programowania oparty o prototyp.
Lekcja 23. Wyliczeniowe pola obiektów.
Lekcja 24. Rozszerzanie funkcjonalności obiektów wbudowanych.
Lekcja 25. Wstęp do dziedziczenia w JS.
Lekcja 26. Dostęp do klasy nadrzędnej. Więcej sposobów dziedziczenia.
Lekcja 27. Jak dołączyć kod JS do strony HTML? Poznaj model BOM i DOM.
Lekcja 28. Dokładniejsze omówienie modelu BOM. Obiekt window.
Lekcja 29. Model DOM. Sposoby nawigowania po węzłach drzewa.
Lekcja 30. Funkcje skrótowe. Edycja elementów DOM.
Lekcja 31. Wstawianie, usuwanie i zamiana węzłów.
Lekcja 32. Omówienie obiektów skrótowych w JS.
Lekcja 33. Obsługa zdarzeń. Model bąbelkowy.
Lekcja 34. Zapobieganie działaniu domyślnemu. Rodzaje zdarzeń.
Lekcja 35. Zapytania do serwera. AJAX oraz XMLHttpRequest.
Lekcja 36. Popularny format JSON.
Lekcja 37. Popularne biblioteki JS.
Lekcja 38. Web Workers – wątki w Twoich skryptach.
Lekcja 39. Nauka JavaScript – podsumowanie języka w 50 minut

Kolejne lekcje już wkrótce.