Praca magisterska

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Temat pracy brzmi: Wieloplatformowa mobilna aplikacja do zarządzania danymi z systemem wspomagania osiągnięć użytkownika..

Celem pracy było stworzenie mobilnej aplikacji, która pomaga użytkownikom:

  • zarządzać notatkami tekstowymi,
  • dbać o spójność i porządek tworzonych treści,
  • organizować codzienne życie i pracę,
  • zwiększać produktywność oraz efektywność.

Aplikację nazwano Personal Optimizer. Jest połączeniem technologii, psychologii, zarządzania oraz dziedzin pokrewnych. Program powstał w dwóch wersjach na system Android 4.1 oraz Windows Phone 8.1. Funkcjonalność oraz wygląd programu są takie same na obu platformach.

Stworzona aplikacja opiera się o nauki miękkie. Dzięki zastosowaniu takich dziedzin jak psychologia i zarządzanie,
skuteczność mechanizmów zaimplementowanych w aplikacji poparta jest teoriami wynikającymi z badań nad ludzkim zachowaniem.

W ramach aplikacji użytkownik może zarządzać notatkami, grupami oraz projektami, które tworzą hierarchiczną strukturę drzewiastą, przypominającą tę z popularnych systemów plików. Notatka jest najprostszym elementem hierarchii i zawiera dane tekstowe. Grupa posiada taką funkcjonalność jak notatka, a ponadto może być elementem nadrzędnym dla innych elementów. Projekt posiada taką funkcjonalność jak grupa, ale jest bardziej rozbudowanym elementem. Posiada kilka dodatkowych pól, które użytkownik może uzupełnić. W ramach projektu można zdefiniować listę kroków niezbędnych do jego realizacji. Do notatki, grupy i projektu można przypisać dowolną liczbę etykiet, które ułatwiają wyszukiwanie treści. Użytkownik może przypisać każdemu elementowi trzy wartości:

  • wartość macierzy Eisenhowera,
  • wartość korzyści,
  • emocję.

Program umożliwia wyszukiwanie danych ze względu na tytuł i etykietę elementu oraz treść kroku projektu. Posiada także system sugestii, który jest główną cechą wyróżniającą go na tle produktów konkurencyjnych. Sugestie polegają na wylistowaniu elementów w określonych kategoriach, które pomagają użytkownikowi być na bieżąco ze swoją pracą i notatkami, skupiać się na najważniejszych zadaniach, utrzymywać porządek w danych.

Program przypomina aplikacje takie jak: One Note, Evernote, Google Keep, MyEffectiveness, Get It Done.

Aplikacja dostosowuje GUI do różnych wielkości ekranu oraz wspiera język angielski i polski. Wykorzystano w niej bazę danych SQLite. W systemie Android jest obsługiwana przy pomocy wewnętrznego Content Providera. W systemie WP 8.1 przy pomocy biblioteki SQLite-NET.

Dokumentację oraz podręcznik użytkownika w języku angielskim można pobrać klikając w ten link.