V rok. Inspirational Notes – aplikacja webowa

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Projektem jest serwis, którego zadaniem jest ułatwienie organizacji notatek użytkowników. Podstawowe zadania, które realizuje:

  • zarządzanie notatkami,
  • zarządzanie kontem użytkownika,
  • wyszukiwanie i przeglądanie utworzonych treści.

Projekt zrealizowano przy użyciu platformy JEE oraz frameworka Spring, z którego wykorzystano głównie funkcjonalność MVC. W warstwie widoku wykorzystano strony jsp.

Wykorzystano także moduł programowania aspektowego do tworzenia logu użytkownika. Dostęp do bazy danych zrealizowano w oparciu o JPA. Jednostka persystencji korzysta z EclipseLink’a. W warstwie kontenera EJB uruchomiono dwa komponenty sesyjne (stanowy i bezstanowy).

Skorzystano także z technologii klienckich jak HTML, JavaScript, jQuery, CSS.