V rok. Przetwarzanie obrazów przy pomocy CUDA

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2015

Projekt został zrealizowany w zespole dwuosobowym. Stworzona aplikacja przetwarzała obraz przy pomocy technologii CUDA. Możliwe także było przetworzenie obrazu przy użyciu CPU i porównanie wyników. Aplikacja obsługiwana jest przy pomocy konsoli. Program napisano w C++ z wykorzystaniem biblioteki EasyBMP.

W ramach aplikacji możliwe jest przetworzenie obrazu .bmp w następujący sposób:

  • przekształcenie liniowe – zmiana jasności,
  • akcent – wyodrębnienie zakresu kolorów i zamiana pozostałych na skalę szarości,
  • filtr medianowy – każdemu pikselowi przypisywana jest mediana z jego otoczenia,
  • sepia – tworzenie obrazu o charakterystycznym brązowym zabarwieniu,
  • zmiana odcienia (H w modelu HSV),
  • zmiana nasycenia (S w modelu HSV),
  • zmiana mocy światła białego (V w modelu HSV),
  • 6 filtrów związanych z nałożeniem macierzy wag na otoczenie piksela.

Wszystkie algorytmy zostały zaimplementowane od podstaw.