Wzorce projektowe (2)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 20 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Budowniczy.

Budowniczy to wzorzec obiektowy. Jego celem jest rozdzielenie tworzenia obiektów od ich reprezentacji. Budowniczy zazwyczaj stosowany jest do konstrukcji obiektów złożonych z innych obiektów, których inicjalizacja i konfiguracja jest wieloetopowa. Klient (programista korzystający z wzorca) dostaje obiekt stworzony przez budowniczego, gdy jest już gotowy i skonfigurowany

Klasy:

class Product{/*
klasa finalnego obiektu, który chcemy uzyskać
*/};

class Builder{/*
abstrakcyjna klasa budowniczego definiująca metody czysto wirtualne
*/};

class ConcreteBuilder: public Builder{/*
ustawia konkretne cechy produktu podczas jego tworzenia
*/};

class Director{/*
klient komunikuje się tylko z obiektem tej klasy, przekazuje mu budowniczego i otrzymuje gotowy produkt
*/};

Etapy działania:

 1. Klient konstruuje obiekt budowniczego.
 2. Klient konstruuje nadzorcę i przekazuje mu referencję do obiektu budowniczego.
 3. Klient zleca nadzorcy konstrukcję obiektu.
 4. Nadzorca zleca budowniczemu wykonanie odpowiednich działań.
 5. Klient pobiera gotowy produkt od nadzorcy.

Konsekwencje

Zalety:

 • większa kontrola tworzenia obiektu,
 • dodawanie nowych reprezentacji obiektów jest uproszczone,
 • zapobiegniecie duplikacji kodu odpowiedzialnego za tworzenie obiektów.

Wady:

 • duża liczba obiektów reprezentująca konkretne produkty.

Przykład

#include <iostream>
#include <string>

// Product
class Pizza
{
private:
  std::string dough;
  std::string sauce;
  std::string topping;

public:
  Pizza() { }
  ~Pizza() { }

  void SetDough(const std::string& d) { dough = d; };
  void SetSauce(const std::string& s) { sauce = s; };
  void SetTopping(const std::string& t) { topping = t; }

  void ShowPizza()
  {
    std::cout << " Yummy !!!" << std::endl
    << "Pizza with Dough as " << dough
    << ", Sauce as " << sauce
    << " and Topping as " << topping
    << " !!! " << std::endl;
  }
};

// Abstract Builder
class PizzaBuilder
{
protected:
  Pizza* pizza;
public:
  PizzaBuilder() {}
  virtual ~PizzaBuilder() {}
  Pizza* GetPizza() { return pizza; }

  void createNewPizzaProduct() { pizza =new Pizza(); }

  virtual void buildDough()=0;
  virtual void buildSauce()=0;
  virtual void buildTopping()=0;

};

// ConcreteBuilder
class HawaiianPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  HawaiianPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~HawaiianPizzaBuilder(){}

  void buildDough() { pizza->SetDough("cross"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("mild"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("ham and pineapple"); }
};

// ConcreteBuilder
class SpicyPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  SpicyPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~SpicyPizzaBuilder() {}

  void buildDough() { pizza->SetDough("pan baked"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("hot"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("pepperoni and salami"); }
};

// Director
class Waiter
{
private:
  PizzaBuilder* pizzaBuilder;
public:
  Waiter() : pizzaBuilder(NULL) {}
  ~Waiter() { }

  void SetPizzaBuilder(PizzaBuilder* b) { pizzaBuilder = b; }
  Pizza* GetPizza() { return pizzaBuilder->GetPizza(); }
  void ConstructPizza()
  {
    pizzaBuilder->createNewPizzaProduct();
    pizzaBuilder->buildDough();
    pizzaBuilder->buildSauce();
    pizzaBuilder->buildTopping();
  }
};


// A customer ordering two pizzas.
int main()
{
  Waiter waiter;

  HawaiianPizzaBuilder hawaiianPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder (&hawaiianPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  Pizza* pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();

  delete(pizza);

  SpicyPizzaBuilder spicyPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder(&spicyPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();

  delete(pizza);

  return 0;
}

Źródło: https://sourcemaking.com/design_patterns/builder/java/2.

część 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.