Wzorce projektowe (13)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Kompozyt.

Kompozyt to wzorzec obiektowy. Jego celem jest składanie wielu obiektów w taki sposób, aby klient widział je jako pojedynczy obiekt, innymi słowy – zorganizowanie obiektów hierarchicznie, tak aby jednakowo naturalnie wykonywać operacje zarówno na pojedynczym obiekcie (liściu) jak i całej grupie(węźle).

Klasy

class Component{/*
to klasa abstrakcyjna dla liści oraz kompozytów;
definiuje interfejs, który musi implementować klasa liści oraz kompozytów, np. metody kopiuj, wklej, zmień nazwę - powinny je posiadać pliki (liście) i foldery (kompozyty) 
*/};

class Leaf: public Component{/*
klasa obiektów, które nie mają dzieci
*/};

class Composite: public Component{/*
jest węzłem gromadzącym potomków oraz implementującym operacje działające na nich;
potomkiem kompozytu może być inny kompozyt
*/};

class Client{/*
klient manipuluje hierarchiami obiektów za pomocą interfejsu kompozytu
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obiekt kompozytu.
 2. Tworzy i dodaje do kompozytu obiekty liści lub inny kompozyt.
 3. Na kompozycie wykonuje metody, a ten odpowiada za to, by były wykonane poprawnie dla całej hierarchii.

Konsekwencje

 • Możliwość wykonania operacji w prosty sposób na całej grupie obiektów.
 • Kod klienta staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy w zrozumieniu.
 • Dodawanie nowych obiektów jest proste, klient nie musi zmieniać swojego kodu.

Przykład

#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;

///abstrakcyjna klasa kształtów
class Ksztalt
{
public:
  virtual void wyswietl()=0;
  virtual void zaznacz()=0;
  virtual void kopiuj()=0;
  virtual void wklej()=0;
};

///klasa reprezentująca linie
class Linia: public Ksztalt
{
public:
  void wyswietl(){ cout<<"wyswietlam linie"<<endl; }
  void zaznacz() { cout<<"zaznaczam linie"<<endl; }
  void kopiuj() {cout<<"kopiuje linie"<<endl; }
  void wklej() { cout<<"wklejam linie"<<endl;}
};

///klasa reprezentująca kwadrat
class Kwadrat: public Ksztalt
{
public:
  void wyswietl(){ cout<<"wyswietlam kwadrat"<<endl; }
  void zaznacz() { cout<<"zaznaczam kwadrat"<<endl; }
  void kopiuj() {cout<<"kopiuje kwadrat"<<endl; }
  void wklej() { cout<<"wklejam kwadrat"<<endl;}
};

///klasa reprezentuje złożony kształt,
///który może się składać z kilku podstawowych
class zlozonyKsztalt : public Ksztalt
{
public:
  void wyswietl()
  {
    cout<<"wyswietlam elementy skladowe:"<<endl;
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->wyswietl();
    }
  }

  void zaznacz()
  {
    cout<<"zaznaczam elementy skladowe:"<<endl;
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->zaznacz();
    }
  }

  void kopiuj()
  {
    cout<<"kopiuje elementy skladowe:"<<endl;
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->kopiuj();
    }
  }

  void wklej()
  {
    cout<<"wklejam elementy skladowe:"<<endl;
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->wklej();
    }
  }

  void dodaj(Ksztalt* obj)
  {
    _lista.push_back(obj);
  }

private:
  std::vector<Ksztalt *> _lista;
};

///kompozyt
class Kompozyt: public Ksztalt
{
public:
  void wyswietl()
  {
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->wyswietl();
    }
  }

  void zaznacz()
  {
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->zaznacz();
    }
  }
	
  void kopiuj()
  {
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->kopiuj();
    }
  }
	
  void wklej()
  {
    for(unsigned int i=0; i<_lista.size(); ++i)
    {
      _lista[i]->wklej();
    }
  }

  void dodaj(Ksztalt* obj)
  {
    _lista.push_back(obj);
  }

private:
  std::vector<Ksztalt*> _lista;
};


int main(int argc, const char* argv[])
{
  Kompozyt wszystkieKsztalty;

  Linia linia1;
  Linia linia2;

  wszystkieKsztalty.dodaj(&linia1);
  wszystkieKsztalty.dodaj(&linia2);

  Kwadrat kwadrat1;

  wszystkieKsztalty.dodaj(&kwadrat1);

  zlozonyKsztalt zK;

  Linia linia3;
  Kwadrat kwadrat2;

  zK.dodaj(&linia3);
  zK.dodaj(&kwadrat2);

  wszystkieKsztalty.dodaj(&zK);

  wszystkieKsztalty.wyswietl();

  return 0;
}

część 14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.