Wzorce projektowe (16)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Łańcuch zobowiązań.

Jest to wzorzec obiektowy. Sprawia by dane zadania w zależności od swojego typu były przetwarzane przez różne obiekty.

Klasy

class Handler{/*
definiuje interfejs do przetwarzania zadań
*/};

/*
Klasy odpowiadające za to, aby przetworzyć żądanie w jakiś sposób, a jeżeli nie potrafią tego zrobić, wysyłają je do następcy.
*/
class RequestHandler1st: public Handler{};
class RequestHandler2nd: public Handler{};
class RequestHandler3rd: public Handler{};

class Client{/*
wysyła obiekt reprezentujący żądanie do pierwszego obiektu zajmującego się jego przetworzeniem (obiekty są w łańcuchu)
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obiekty zajmujące się zadaniami i ustawia je w łańcuch (ustala następników).
 2. Wysyła żądanie oraz informację o jego typie.
 3. Obiekt zajmujący się reakcją na żądanie jeśli potrafi to je obsługuje, jeśli nie to wysyła do następnego (któryś z nich musi je przetworzyć).

Konsekwencje

Zalety:

 • elementy łańcucha mogą być dynamicznie dodawane lub usuwane w trakcie działania programu,
 • zmniejsza zależność pomiędzy nadawcą i odbiorcą,
 • implementacja pojedynczej procedury nie musi znać struktury łańcucha oraz innych procedur.

Wady:

 • wzorzec NIE gwarantuje, ze każde zadanie zostanie obsłużone (tylko te, których typy zna),
 • śledzenie i debugowanie pracy działania łańcucha może być trudne.

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

///abstrakcyjna klasa, po której dziedziczą klasy zajmujące się zadaniami
class Logger
{
 public:
  const static int ERR=3;
  const static int NOTICE=5;
  const static int DEBUG=7;

  Logger() : _next(0){}
  Logger * setNext(Logger *l)
  {
   _next=l;
   return this;
  }

  virtual void message (string m, int priority)=0;

 protected:
  Logger* _next;
  int _mask;  

  void WriteToLog(string str)
  {
   cout<<str<<endl;
  }
};


class DebugLogger : public Logger
{
 public:
  DebugLogger(int mask){_mask=mask;}

  void message (string m, int priority)
  {
   if(priority <= _mask) WriteToLog("Debug: "+m);
   if(_next!=0)_next->message(m,priority);
  }
};

class MailLogger : public Logger
{
 public:
  MailLogger(int mask){_mask=mask;}
  void message (string m, int priority)
  {
   if(priority <= _mask) WriteToLog("Mail: "+m);
   if(_next!=0)_next->message(m,priority);
  }
};  class StdErrLogger : public Logger
{
  public:
  StdErrLogger(int mask){_mask=mask;}
  void message (string m, int priority)
  {
   if(priority <= _mask) WriteToLog("StdErrLogger: "+m);
   if(_next!=0)_next->message(m,priority);
  }
};

int main(int argc, const char* argv[])
{
// Logger *l=(new DebugLogger(Logger::DEBUG))->setNext(
//(new MailLogger(Logger::NOTICE))->setNext((new StdErrLogger(Logger::ERR)) ) );

 StdErrLogger stdd(Logger::ERR);
 MailLogger mail(Logger::NOTICE);
  mail.setNext(&stdd);
 DebugLogger dbg(Logger::DEBUG);
  dbg.setNext(&mail);
 Logger *l=&dbg;

 l->message("wiadomosc loggera", Logger::ERR);
}

część 17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.