Wzorce projektowe (14)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Most.

Most to wzorzec obiektowy. Jego celem jest oddzielenie abstrakcji obiektu od jego implementacji. Używamy mostu gdy chcemy:

 • odseparować implementację od interfejsu,
 • poprawić możliwość rozbudowy zarówno interfejsu, jak i implementacji,
 • ukryć implementację przed klientem.

Klasy

class Abstraction{/*
klasa abstrakcyjna;
zawiera wskaźnik do obiektu klasy Implementator - adres przekazujemy w konstruktorze
*/};

class AbstractionImpl: publi Abstraction{/*
klasa implementuje metody Abstraction używając wskaźnika do Implementator
*/};

class Implementator{/*
klasa abstrakcyjna;
definiuje interfejs ConcreteImplementator
*/};

/*
klasy implementujące interfejs Implementator
*/
class ConcreteImplementator1: public Implementator{};
class ConcreteImplementator2: public Implementator{};
class ConcreteImplementator3: public Implementator{};

class Client{/*
klient korzysta z klas AbstractionImpl;
w zależności od tego jak ustawi wskaźnik do Implementator, w taki sposób metody będą wykonywane
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obiekt AbstractionImpl, np. kwadrat.
 2. Do jego konstruktora przekazuje adres jednego z ConcreteImplementator, np. OGL lub DX.
 3. Wywołuje metodę np. rysuj(). W zależności od wykorzystanego konkretnego implementatora, rysowanie odbędzie się na różne sposoby.

Konsekwencje

 • Oddzielenie interfejsu od implementacji.
 • Implementacja nie jest na stałe przytwierdzona do interfejsu, może być dowolnie zmieniana i modyfikowana nawet w trakcie działania programu.
 • Interfejs i implementator mogą być modyfikowane niezależnie.

Przykład

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
//implementor
class RysowanieAPI 
{
public:
  virtual void RysujKolo(const double x, const double y, const double promien)= 0;
  virtual void RysujKwadrat(const double x, const double y, const double bok) = 0;
};
 
// konkretny Implementator 1/2 
class OpenGL : public RysowanieAPI 
{
public:
  void RysujKolo(const double x, const double y, const double promien)
  { 
   cout<<"OpenGL kolo narysowane w "<<x<<":"<<y<<" o promieniu"<<promien<<endl; 
  }
  void RysujKwadrat(const double x, const double y, const double bok)
  {
   cout<<"OpenGL kwadrat narysowany w "<<x<<":"<<y<<" o dl boku: "<<bok<<endl;
  }
};
 
// konkretny implementator 2/2 
class DirectX : public RysowanieAPI
{
public:
  void RysujKolo(const double x, const double y, const double promien)
  {
   cout<<"DirectX kolo narysowane w "<<x<<":"<<y<<" o promieniu "<<promien<<endl; 
  }
  void RysujKwadrat(const double x, const double y,const double bok)
  {
   cout<<"DirectX kwadrat narysowany w "<<x<<":"<<y<<"o boku: "<<bok<<endl;
  }
};
 
//abstrakcja
class Ksztalt
{
public: 
  Ksztalt(double x, double y, double promienLubBok, RysowanieAPI* da) :
	  _x(x), _y(y), _promien(promienLubBok), _bok(promienLubBok), _da(da)
  { 
  }

  virtual void Rysuj() = 0;

protected:
  void RysujKolo()
  { 
   _da->RysujKolo(_x, _y, _promien); 
  }
  void RysujKwadrat()
  {
   _da->RysujKwadrat(_x, _y, _bok);
  }

  double _x, _y, _promien, _bok;
  RysowanieAPI* _da; 
};
 
//konkretny kształt
class Kolo: public Ksztalt
{
public : 
  Kolo(double x, double y, double promien, RysowanieAPI* da) :
    Ksztalt(x, y, promien, da)
  {
  }

public: 
  void Rysuj() { RysujKolo(); }  
};
 

class Kwadrat: public Ksztalt
{
public : 
  Kwadrat(double x, double y, double bok, RysowanieAPI* da) :
   Ksztalt(x, y,bok, da)
  {
  }
	
public: 
  void Rysuj() { RysujKwadrat(); }  
};

int main(int argc, const char* argv[])
{
  OpenGL ogl;
  DirectX dx;

  Kwadrat kw(10,20,30,&ogl);
  kw.Rysuj();
 
  Kolo k(1,2,3,&dx);
  k.Rysuj();
}

część 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.