Wzorce projektowe (18)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Obserwator.

Obserwator to wzorzec obiektowy. Jego celem jest powiadamianie zainteresowanych obiektów o zmianie stanu innego obiektu.

Klasy

class Observable{/*
abstrakcyjna klasa, która definiuje metody odpowiedzialne za dodawanie i usuwanie obserwatorów oraz za powiadamianie zainteresowanych
*/};

class ConcreteObservable: public Observable{/*
klasa konkretnych obiektów obserwowanych, jeśli któryś zmieni swój stan, powiadomi o tym wszystkich obserwujących
*/};

class Observer{/*
abstrakcyjna klasa deklarująca aktualizację własnego stanu
*/};

class ConcreteObserver: public Observer{/*
konkretny obserwator, definiuje metodę odpowiadającą za aktualizację swojego stanu
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obserwowanego i obserwujących.
 2. Do obiektu obserwowanego podpina obiekty obserwujących.
 3. Jeśli obiekt obserwowany zmieni swój stan, powiadomi o tym podpiętych obserwujących.
 4. Reakcja na powiadomienie należy do samych obserwujących.

Konsekwencje

Zalety:

 • ponieważ obiekt obserwujący i obserwowany nie wiedzą wiele o sobie nawzajem, mogą być niezależnie modyfikowane,
 • relacja między obserwatorem i obserwowanym tworzona jest podczas działania programu i może być zmieniana
  dynamicznie,
 • domyślnie obserwowany powiadamia wszystkich obserwatorów; oni sami decydują czy obsłużyć fakt powiadomienia.

Wady:

 • Obserwatorzy nie znają innych obserwatorów, to może wywołać trudne do znalezienia skutki uboczne.

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>

using namespace std;

//Obserwator:
class Observer {
public:
  virtual void update() = 0;
  virtual ~Observer() {}
};

//Obserwowany:
class Observable {
protected:
  list <Observer*> observers;
public:
  void attach (Observer *o) {
    observers.push_back (o);
  }
  void detach (Observer *o) {
    observers.remove (o);
  }
 
  void notify () {
    list<Observer *>::iterator it;
    for (it = observers.begin(); it != observers.end(); it++) {
      (*it)->update ();
    }
  }
};

//Obserwowany Konkretny:
class Honey {
protected:
  int quantity;
public:
  Honey (int q) {
    quantity = q;
  }
 
  int getQuantity () {
    return quantity;
  }
 
  void setQuantity (int q) {
    quantity = q;
  }
};

// wielokrotne dziedziczenie jest często wykorzystywane w tym wzorcu
class ObservableHoney : public Observable, public Honey {
  string state;
public:
  ObservableHoney (int q) : Honey(q) {
  }
 
  string getState () {
    return state;
  }
 
  void setState (const string& s) {
    state = s;
    cout << "Stan: " << state << endl;
    notify();
  }
};


//Obserwator Konkretny:
class ObserverBear : public Observer {
protected:
  int bearId;
  ObservableHoney *honey;
public:
  ObserverBear (ObservableHoney *h, int id) {
    honey = h;
    bearId = id;
  }
  void update () {
    string state = honey->getState();
    if (!state.compare ("Sa ludzie blisko miodu")) {
      cout << "Mis" << bearId << ": Czekam w ukryciu" << endl;
    } else if (!state.compare ("Nie ma ludzi blisko miodu")) {
      cout << "Mis" << bearId << ": Kradne miod" << endl;
      honey->setQuantity(honey->getQuantity()-1);
    } else if (!state.compare ("Ida ludzie")) {
      cout << "Mis" << bearId << ": Uciekam" << endl;
    }
  }
};


//Przyklad uzycia:
int main() {
  ObservableHoney honey (5);
  Observer *bear1 = new ObserverBear(&honey, 1);
  Observer *bear2 = new ObserverBear(&honey, 2);
 
  honey.attach(bear1);
  honey.attach(bear2);
 
  cout << "Ilosc miodu: " << honey.getQuantity() << endl;
 
  honey.setState("Sa ludzie blisko miodu");
  honey.setState("Nie ma ludzi blisko miodu");
  honey.setState("Ida ludzie");
 
  cout << "Ilosc miodu: " << honey.getQuantity() << endl;
  delete bear1;
  delete bear2;
  return 0;
}

część 19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.