Wzorce projektowe (20)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Polecenie.

Polecenie to wzorzec obiektowy. Jego celem jest traktowanie określonego zadania jako obiektu.

Klasy

class Command{/*
klasa abstrakcyjna deklarująca interfejs dla wykonania operacji - metoda execute()
*/};

class ConcreteCommand: public Command{/*
implementuje metodę execute(), tworzy połączenie między odbiorcą a operacją
*/};

class Invoker{/*
klasa pośrednika, przesyła zadanie do Command
*/};

class Receiver{/*
klasa odbiorcy, wie jak wykonać zadanie
*/};

class Client{/*
tworzy ConcreteCommand, któremu ustawia odbiorcę
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obiekt klasy Receiver.
 2. Tworzy ConcreteCommand przekazując mu Receiver’a.
 3. Tworzy pośrednika – obiekt klasy Invoker.
 4. Wywołuje metodę pośrednika przekazując jej obiekt ConcreteCommand.
 5. Pośrednik wykonuje polecenie i umieszcza obiekt, który otrzymał, na liście wykonanych operacji.

Konsekwencje

Zalety:

 • oddzielenie operacji od obiektów, na których jest wykonywana,
 • polecenia są reprezentowane jako obiekty, dzięki czemu mogą być parametryzowane w zależnosci od rodzaju odbiorcy, a także umieszczane w kolejkach i dziennikach,
 • wzorzec stosowany m.in. przy historii poleceń i operacji cofnij,
 • łatwo dodawać nowe polecenia.

Wady:

 • wadą jest, że każde polecenie wymaga dodatkowej pamięci na zapamiętanie stanu swojego obiektu.

Przykład

#include <vector>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

///abstrakcyjna command
class Order
{
 public:
  virtual void execute()=0;
};


///klasa odbiorcy
class StockTrade
{
 public:
  void buy()
  {
   cout<<"you want to buy stocks"<<endl;
  }

  void sell()
  {
   cout<<"you want to sell stocks"<<endl;
  }
};

///Invoker
class Agent
{
 public:
  Agent()
  {
  }

  void placeOrder(Order* order)
  {
   ordersQueque.push_back(order);
   order->execute();
  }

 private:
  vector<Order*> ordersQueque;
};


///concreete command
class BuyStockOrder: public Order
{
 public:
  BuyStockOrder(StockTrade* st)
  {
   stock=st;
  }

  void execute()
  {
   stock->buy();
  }

 private:
  StockTrade* stock;
};


///concreete command
class SellStockOrder:public Order
{
 public:
  SellStockOrder(StockTrade* st)
  {
   stock=st;
  }

  void execute()
  {
   stock->sell();
  }

 private:
  StockTrade * stock;
};


///Client

int main(int argc, const char *argv[])
{
 StockTrade stock;
 BuyStockOrder buy(&stock);
 SellStockOrder sell(&stock);
 
 Agent agent;

 agent.placeOrder(&buy);
 agent.placeOrder(&sell);
}

część 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.