Wzorce projektowe (6)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 21 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Prototyp.

Prototyp to wzorzec obiektowy. Jego celem jest określenie grupy obiektów za pomocą jednego egzemplarza zwanego prototypem. Tworzenie nowych obiektów następuje za pomocą powielania prototypu.

Klasy

class Prototype{/*
abstrakcyjna klasa, po której dziedziczą konkretne prototypy
*/};

class ConcretePrototype: public Prototype{/*
konkretny prototyp, reprezentuje konkretny produkt, posiada metodę clone(), która zwraca kopię instancji obiektu za pomocą konstruktora kopiującego
*/};

class Manager{/*
przechowuje wszystkie prototypy, zwraca kopię odpowiedniego na podstawie parametru
*/};

class Client{/*
korzysta z interfejsu Managera
*/};

Etapy działania

 1. Tworzymy managera, który posiada wszystkie prototypy, a jeśli nie to sami je umieszczamy.
 2. Przekazując odpowiedni parametr otrzymujemy kopię zadanego produktu.

Konsekwencje

 1. Zwalnia klienta ze znajomości sposobu tworzenia produktu.
 2. Można z tego zrobić fabrykę obiektów, która używa kopiowania zamiast inicjalizacji.
 3. Kopiowanie jest dla dużych obiektów mniej kosztowne niż tworzenie.

Przykład

#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

 
using namespace std;
 
enum RECORD_TYPE_en
{
 CAR,
 BIKE,
 PERSON
};
 
/**
 * Record jest prototypem
 */
 
class Record
{
 public :
 
  Record() {}
 
  virtual ~Record() {}
 
  virtual Record* Clone() const=0;
 
  virtual void Print() const=0;
};
 
/**
 * CarRecord jest konkretnym prototypem
 */
 
class CarRecord : public Record
{
 private :
  string m_oStrCarName;
 
  int ID;
 
 public :
 
  CarRecord(const string& _oStrCarName, int id)
   : Record(), m_oStrCarName(_oStrCarName),
    ID(id)
  {
  }
 
  CarRecord(const CarRecord& _oCarRecord)
   : Record()
  {
   m_oStrCarName = _oCarRecord.m_oStrCarName;
   ID = _oCarRecord.ID;
  }
 
  ~CarRecord() {}
 
  CarRecord* Clone() const
  {
   return new CarRecord(*this);
  }
 
  void Print() const
  {
   cout << "Car Record" << endl
    << "Name : " << m_oStrCarName << endl
    << "Number: " << ID << endl << endl;
  }
};
 
 
/**
 * BikeRecord jest konkretnym prototypem
 */
 
class BikeRecord : public Record
{
 private :
  string m_oStrBikeName;
 
  int ID;
 
 public :
  BikeRecord(const string& _oStrBikeName, int id)
   : Record(), m_oStrBikeName(_oStrBikeName),
    ID(id)
  {
  }
 
  BikeRecord(const BikeRecord& _oBikeRecord)
   : Record()
  {
   m_oStrBikeName = _oBikeRecord.m_oStrBikeName;
   ID = _oBikeRecord.ID;
  }
 
  ~BikeRecord() {}
 
  BikeRecord* Clone() const
  {
   return new BikeRecord(*this);
  }
 
  void Print() const
  {
   cout << "Bike Record" << endl
    << "Name : " << m_oStrBikeName << endl
    << "Number: " << ID << endl << endl;
  }
};
 
 
/**
 * PersonRecord to konkretny prototyp
 */
 
class PersonRecord : public Record
{
 private :
  string m_oStrPersonName;
 
  int Age;
 
 public :
  PersonRecord(const string& _oStrPersonName, int age)
   : Record(), m_oStrPersonName(_oStrPersonName),
    Age(age)
  {
  }
 
  PersonRecord(const PersonRecord& _oPersonRecord)
   : Record()
  {
   m_oStrPersonName = _oPersonRecord.m_oStrPersonName;
   Age = _oPersonRecord.Age;
  }
 
  ~PersonRecord() {}
 
  Record* Clone() const
  {
   return new PersonRecord(*this);
  }
 
  void Print() const
  {
   cout << "Person Record" << endl
    << "Name : " << m_oStrPersonName << endl
    << "Age : " << Age << endl << endl ;
  }
};
 
 
/**
 * RecordFactory - manager
 */
 
class RecordFactory
{
 private :
  map<RECORD_TYPE_en, Record* > m_oMapRecordReference;
 
 public :
  RecordFactory()
  {
   m_oMapRecordReference[CAR]  = new CarRecord("Ferrari", 5050);
   m_oMapRecordReference[BIKE]  = new BikeRecord("Yamaha", 2525);
   m_oMapRecordReference[PERSON] = new PersonRecord("Tom", 25);
  }
 
  ~RecordFactory()
  {
   delete m_oMapRecordReference[CAR];
   delete m_oMapRecordReference[BIKE];
   delete m_oMapRecordReference[PERSON];
  }
 
  Record* CreateRecord(RECORD_TYPE_en enType)
  {
   return m_oMapRecordReference[enType]->Clone();
  }
};
 
int main()
{
 RecordFactory* poRecordFactory = new RecordFactory();
 
 Record* poRecord;
 poRecord = poRecordFactory->CreateRecord(CAR);
 poRecord->Print();
 delete poRecord;
 
 poRecord = poRecordFactory->CreateRecord(BIKE);
 poRecord->Print();
 delete poRecord;
 
 poRecord = poRecordFactory->CreateRecord(PERSON);
 poRecord->Print();
 delete poRecord;
 
 delete poRecordFactory;
 return 0;
}

Źródło: https://it.wikipedia.org/wiki/Prototype_pattern.

część 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.