Wzorce projektowe (8)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 21 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Singleton Fenix.

W poprzedniej części poznałeś wzorzec projektowy Singleton. Dowiedziałeś się także, że przy tak prostej jego implementacji może wystąpić problem martwych referencji. Wzorzec Singleton Fenix ma temu zapobiec.

Przykład

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

class Singleton
{
public:
  static Singleton& instance()
  {
    if(!pInstance)
    {
     ///kontrola martwej referencji
     if(destroyed)
     {
      onDeadReference();
     }
     else
     {
      ///pierwsze wywołanie-inicjalizacja
      create();
     }
    }
    return *pInstance;
  }

  const char* method(const char* arr="...SingletonFenix...") { return arr; }

private:
  ///tworzenie instancji
  static void create()
  {
   //inicjalizujemy pInstance
   static Singleton theInstance;
   pInstance=&theInstance;
  }


  virtual ~Singleton()
  {
   pInstance=0;
   destroyed=true;
   std::cout<<"destruktor Singletona"<<std::endl;
  }

  ///wywołana w przypadku martwej referencji
  static void onDeadReference()
  {
    /// może być rzucenie wyjątku
    /// throw std::runtime_error("martwa referencja");
    ///albo zadbanie by obiekt stworzono ponownie:

    create();
    ///teraz pInstance wskazuje do pustego miejsca w pamięci
    ///w której utworzony był obiekt singletona
    ///wiec wypełniamy to puste miejsce:
    new(pInstance) Singleton;

    ///sprawiamy ze funkcja odpowiadająca za skasowanie
    ///utworzonego powyżej singletona, będzie wywołana
    ///przy wyjściu z programu:
    std::atexit(killSingleton);

    ///przestawiamy znacznik destroyed
   destroyed=false;
  }

  ///funkcja killSingleton istnieje tylko jeśli
  ///postanowiliśmy nie rzucać wyjątku ale stworzyć
  ///obiekt na nowo
  static void killSingleton()
  {
    pInstance->~Singleton();
  }


  ///dane klasy:
  static Singleton* pInstance;
  static bool destroyed;

  ///zablokowanie konstruktorów i operatora przypisania
  Singleton(const Singleton& obj){};
  Singleton(){std::cout<<"konstruktor Singleton"<<std::endl;};
  Singleton& operator=(const Singleton& obj){return instance();}

friend void rm();
};
///inicjalizacja zmiennych statycznych
Singleton* Singleton::pInstance=NULL;
bool Singleton::destroyed=false;struct temp
{
 temp(){ std::cout<<"konstruktor temp"<<std::endl;}
 ~temp(){ std::cout<<Singleton::instance().method("destruktor temp")<<
    " uzywa Singletona"<<std::endl;}
};


void rm()
{
 Singleton::instance().~Singleton();
}


int main(int argc, const char*argv[])
{
 //Użycie
 temp t;

 {
  Singleton::instance();
  rm();///sztucznie wywołujemy destruktor singletona
 }
}

W kolejnej części poznasz wzorzec uogólnienie Singletona – Singleton Holder.

część 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.