Wzorce projektowe (21)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Stan.

Stan to wzorzec obiektowy. Umożliwia zmianę zachowania obiektu poprzez zmianę jego stanu wewnętrznego, ułatwia rozbudowę obiektu o nowe stany.

Klasy

class State{/*
klasa abstrakcyjna, po której dziedziczą wszystkie stany
*/};

// klasy konkretnych stanów
class ConcreteState1: public State{};
class ConcreteState2: public State{};
class ConcreteState3: public State{};

class StateContext{/*
klasa ustawiająca któryś z konkretnych stanów; jej metody wywołują metody stanu
*/};

class Client{/*
komunikuje się tylko z interfejsem StateContext
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy obiekt StateContext.
 2. Ustawia obiektowi konkretny stan.
 3. Wykonuje metody i zmienia stan jeśli zajdzie potrzeba.

Konsekwencje

 • dane, które mają być trwałe muszą zostać zapisane do obiektu głównego, gdyż stan jest obiektem tymczasowym,
 • dane tymczasowe powinny być trzymane w obiekcie stanu do czasu uzyskania kompletnych informacji, a wtedy powinny przekazać je do obiektu głównego,
 • bardzo łatwo jest dodawać nowe stany.

Przykład

#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

///klasy pomocnicze
class Point
{
 public:
  int x,y;
};

class Rectangle
{
 public:
  void set(Point p1, Point p2)
  {
    begin=p1;
    end=p2;

    cout<<"Wybrano zaznaczenie od: "<<p1.x<<","<<p1.y<<
     " do: "<<p2.x<<","<<p2.y<<endl;
  }

 private:
  Point begin, end;
};

///klasa stanu
class AbstractTool {
 public:
  virtual void MoveTo(const Point& inP) = 0;
  virtual void MouseDown(const Point& inP) = 0;
  virtual void MouseUp(const Point& inP) = 0;

  virtual ~AbstractTool(){}
};

///konkretne stany
class PenTool : public AbstractTool
{
 public:
  PenTool() : mMouseIsDown(false) {}
  
  virtual void MoveTo(const Point& inP)
  {
    if(mMouseIsDown) 
    {
      DrawLine(mLastP, inP);
    }
     
    mLastP = inP;
  }

  virtual void MouseDown(const Point& inP) 
  {
    mMouseIsDown = true;
    mLastP = inP;
  }

  virtual void MouseUp(const Point& inP) 
  { 
    mMouseIsDown = false;
  }

 private:
  bool mMouseIsDown;
  Point mLastP;

  void DrawLine(Point p1, Point p2)
  {
    cout<<"Narysowana linia od: "<<p1.x<<","<<p1.y<<
     " do: "<<p2.x<<","<<p2.y<<endl;
  }
 };
 
class SelectionTool : public AbstractTool
{
 public:
    SelectionTool() : mMouseIsDown(false) {}
  
  virtual void MoveTo(const Point& inP) 
  {
    if(mMouseIsDown) 
    {
       mSelection.set(mLastP, inP);
    }
  }

  virtual void MouseDown(const Point& inP) 
  {
    mMouseIsDown = true;
    mLastP = inP;
    mSelection.set(mLastP, inP);
  }

  virtual void MouseUp(const Point& inP) 
  { 
    mMouseIsDown = false;
  }

 private:
  bool mMouseIsDown;
  Point mLastP;
  Rectangle mSelection;
 };

///Kontekst stanu

class DrawingController 
{
 public:
  DrawingController() :currentTool(NULL) { selectPenTool(); } //na początek wybieramy stan domyślny
  void MoveTo(const Point& inP) {currentTool->MoveTo(inP); }
  void MouseDown(const Point& inP) {currentTool->MouseDown(inP); }
  void MouseUp(const Point& inP) {currentTool->MouseUp(inP); }
 
  void selectPenTool() 
  {
    delete currentTool;
    currentTool=new PenTool();
  }
 
  void selectSelectionTool() 
  {
    delete currentTool;
    currentTool=new SelectionTool();
  }
 
 private:
  AbstractTool* currentTool;
 };


int main(int argc, const char* argv[])
{
  DrawingController dc;

  Point point;
  point.x=0;
  point.y=0;

  dc.MouseDown(point);

  point.x=20;
  point.y=20;
  dc.MoveTo(point);
  dc.MouseUp(point);

  dc.selectSelectionTool();
 
  point.x=0;
  point.y=0;
  dc.MouseDown(point);

  point.x=20;
  point.y=20;
  dc.MoveTo(point);
  dc.MouseUp(point);
}

Kolejna część już wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.